Novi katalog CMV 2/2019

U prodaji se nalazi novi broj Kataloga cijena motornih vozila po cijeni od 75 KM + PDV. U katalogu je urađena revizija modela i tipova, i zajedno sa novim broji 60000 tipova i modela

NARUDŽBENICA

Copyright 2002-2003 All rights reserved   Website Template by FreekTemplates

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 14.11.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110

29.10.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 07.11.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110

29.10.2019.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCE

Ispit, radi obnove licence za provođenje poslova pojedinačne homologacije vozila, će se održati 07.11.2019. godine u Banjoj Luci, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Panevropskog univerziteta „Apeiron“, Banjaluka, Pere Krece 13. PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA-OBNOVA -23.10.2019.

23.10.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 21.10.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110

10.10.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 14.10.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110

10.10.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 07.10.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110

24.09.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 30.09.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

24.09.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 16.09.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

10.09.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 20.09.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

10.09.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 16.09.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

10.09.2019.

NAJAVA OBUKE ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Obavještavamo vas da će se obuka za poslove iz oblasti homologacije pojedinačnih vozila, obaviti 02.09.2019. sa početkom u 10 časova u prostorijama CENTAR MOTOR u Širokom Brijegu. Više na linku

 

21.08.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 26.08.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

19.08.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 19.08.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

13.08.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 05.08.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

31.07.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 11.07.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

05.07.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 04.07.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673.

28.06.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 27.06.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673.

18.06.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 17.06.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673.

12.06.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 10.06.2019. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673.

05.06.2019.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 27.12.2018. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 8 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673.

11.12.2018.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 17.12.2018. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673

11.12.2018.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 27.12.2018. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673.

20.12.2018.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 10.12.2018. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673.

07.12.2018.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 17.10.2017. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212.

15.02.2018.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 17.10.2017. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212.

11.10.2017.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCE

Obavještavamo vas da će se ispit za relicenciranje kadrova tehničkih servisa u oblasti homologacije pojedinačnih vozila, kojima ističe licenca u 10. mjesecu 2017. godine, obaviti prema sljedećem rasporedu... Više na linku

05.09.2017.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCE

Obavještavamo vas da će se ispit za relicenciranje kadrova tehničkih servisa u oblasti homologacije pojedinačnih vozila, kojima ističe licenca u 08.mjesecu 2017. godine, obaviti prema sljedećem rasporedu... Više na linku

06.06.2017.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 12.06.2017. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212.

06.06.2017.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 08.06.2017. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673.

06.06.2017.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCE

Obavještavamo vas da će se ispit za relicenciranje kadrova tehničkih servisa u oblasti homologacije pojedinačnih vozila, kojima ističe licenca u 06.mjesecu 2017. godine, obaviti prema sljedećem rasporedu... Više na linku

26.05.2017.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ADR VOZAČE

Edukacija počinje 27.04.2017. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 066/004-673.

21.04.2017.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 25.04.2017. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

21.04.2017.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCE

Obavještavamo vas da će se ispit za relicenciranje kadrova tehničkih servisa u oblasti homologacije pojedinačnih vozila, kojima ističe licenca u 04.mjesecu 2017. godine, obaviti prema sljedećem rasporedu... Više na linku

09.03.2017.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCE

Obavještavamo vas da će se ispit za relicenciranje kadrova tehničkih servisa u oblasti homologacije pojedinačnih vozila, kojima ističe licenca u 1. i 2.mjesecu 2017. godine, obaviti prema sljedećem rasporedu... Više na linku

26.12.2016.

NAJAVA OBUKE ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Obavještavamo vas da će se obuka za poslove iz oblasti homologacije pojedinačnih vozila, obaviti 21.02.2017. sa početkom u 10 časova u prostorijama EIB INTERNATIONALE a.d . Više na linku

26.12.2016.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCE

Obavještavamo vas da će se ispit za relicenciranje kadrova tehničkih servisa u oblasti homologacije pojedinačnih vozila, kojima ističe licenca u 1. i 2.mjesecu 2017. godine, obaviti prema sljedećem rasporedu... Više na linku

26.12.2016.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 21.12.2016. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

29.11.2016.

NAJAVA OBUKE ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Obavještavamo vas da će se obuka kadrova tehničkih servisa u oblasti homologacije
pojedinačnih vozila, održati 28.11.2016. u prostorijama EIB INTERNATIONALE a.d. u Banja Luci, Skendera Kulenovića 14, sa početkom od 10 časova. Ispit će se održati u Banja Luci

23.11.2016.

NAJAVA OBUKE ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Obavještavamo vas da će se obuka kadrova tehničkih servisa u oblasti homologacije
pojedinačnih vozila, održati 12.10.2016. u prostorijama EIB INTERNATIONALE a.d. u Banja Luci, Skendera Kulenovića 14, sa početkom od 10 časova. Ispit će se održati u Sarajevu

07.10.2016.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCE

Obavještavamo vas da će se ispit za relicenciranje kadrova tehničkih servisa u oblasti homologacije
pojedinačnih vozila, kojima ističe licenca u 10 mjesecu ove godine, obaviti prema sljedećem rasporedu... Više na linku

15.09.2016.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCE

Ispit će se održati 17.09.2016. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 11 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212

26.08.2016.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 06.09.2016. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

26.08.2016.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - XXIX CIKLUS

Ispit će se održati 29.07.2016. u prostorijama "CENTAR-MOTOR", u ulici Trnska cesta 197a sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 . Više informacija

25.07.2016.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCI

Ispit će se održati 20.05.2016. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 11 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 . Više informacija

05.04.2016.

SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA - FLAMARK

Novo! EIB Internationale počeo je sa prodajom vrhunskih sredstava za gašenje požara Flamark.
Osim izuzetne efikasnosti i minimalnih kolateralnih šteta, ova sredstva slijede najviše ekološke standarde.Više informacija na telefon: 051 211 – 212 i na ovoj stranici

05.04.2016.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 16.02.2016. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

11.02.2016.

NAJAVA ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA - OBNOVA LICENCI

Ispit će se održati 28.01.2016. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 11 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 . Više informacija

08.12.2015.

NAJAVA XXVI CIKLUSA EDUKACIJE I ISPIT ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Edukacija počinje 14.12.2015. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 . Više informacija

08.12.2015.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 17.11.2015. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

09.11.2015.

NAJAVA XXVI CIKLUSA EDUKACIJE I ISPIT ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Edukacija počinje 05.10.2015. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova.Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .. Više informacija

08.09.2015.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 10.09.2015. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 9 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

08.09.2015.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 15.06.2015. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 9 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212

08.06.2015.

NAJAVA ISPITA ZA RELICENCIRANJE ZA POSLO. POJEDINAČNE HOMOLOGACIJE

Ispit je zakazan 26.06.2014 u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE a.d. " u 11 časova. Više informacija

08.06.2015.

NAJAVA XXIV CIKLUSA EDUKACIJE I ISPIT ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Edukacija počinje 16.06.2015. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova.Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .. Više informacija

08.06.2015.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 20.04.2014. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

17.04.2015.

NAJAVA XXIII CIKLUSA EDUKACIJE I ISPIT ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Pripremna nastava će se održati u prostorijama u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE ", od 08.04.2015. sa početkom u 10 časova. Ispit je 18.04.2014 u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE a.d. " u 11 časova. Više informacija

04.04.2015.

NAJAVA XXII CIKLUSA EDUKACIJE I ISPIT ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Edukacija počinje 17.03.2015. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova.Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .. Više informacija

13.03.2015.

NAJAVA XXI CIKLUSA EDUKACIJE I ISPIT ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Pripremna nastava će se održati u prostorijama u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE ", od 02.03.2015. sa početkom u 10 časova. Ispit je 06.03.2014 u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE a.d. " u 11 časova.Više informacija

26.02.2015.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 14.10.2014. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

10.10.2014.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 17.02.2015. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova.Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

16.02.2015.

NAJAVA XX CIKLUSA EDUKACIJE I ISPIT ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Pripremna nastava će se održati u prostorijama u Banja Luci u prostorijama "CENTAR-MOTOR", od 01.12.2014. sa početkom u 10 časova. Ispit je 05.12.2014 u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE a.d. " u 11 časova. Više informacija

26.11.2014.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE

Edukacija počinje 09.12.2014. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 9 časova i trideset minuta.Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

26.11.2014.

NAJAVA ISPITA ZA RELICENCIRANJE ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Obavještavamo Vas da će se ispiti održati po zakazanom rasporedu i na dogovorenim lokacijama u skladu sa pisanim obavještenjem na datom linku: OBAVJEŠTENJE

25.09.2014.

NAJAVA XIX CIKLUS EDUKACIJE I ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Pripremna nastava će se održati u prostorijama u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", od 15.09.2014. sa početkom u 10 časova. Ispit je 20.09.2014 u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE a.d. " u 11 časova. Više informacija

18.06.2014.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

Edukacija počinje 24.06.2014. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

18.06.2014.

NAJAVA XVI CIKLUS EDUKACIJE I ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Pripremna nastava će se održati u prostorijama u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", od 28.04.2014. sa početkom u 10 časova i trajaće 3 dana. Ispit je 05.05.2014 u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE a.d. " u 11 časova. Više informacija

19.03.2014.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

Edukacija počinje 25.03.2014. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 9 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

19.03.2014.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

Edukacija počinje 18.02.2014. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14 sa početkom od 10 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na naš kontakt telefon 051/211-212 .

21.01.2014.

NAJAVA XV CIKLUS EDUKACIJE I ISPITA ZA POSLOVE POJED. HOMOLOGACIJE VOZILA

Pripremna nastava će se održati u prostorijama u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", od 01.04.2014. sa početkom u 10 časova i trajaće 2 dana. Ispit je 04.04.2014 u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE a.d. " u 11 časova. Više informacija

26.03.2014.

NAJAVA XIV CIKLUS EDUKACIJE I ISPITA ZA POSLOVE POJEDIN. HOMOLOG. VOZILA

Pripremna nastava će se održati u prostorijama u Banja Luci u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", od 28.01.2014. sa početkom u 10 časova i trajaće 2 dana. Ispit je 31.01.2014 u Banja Luci na Panevropskom univerzitetu "Aperion" u 11 časova. Više informacija

21.01.2014.

NAJAVA ISPITA ZA OBNOVU LICENCE ZA POSL. HOMOLOGACIJE POJED. VOZ.

Ispit za relicenciranje, ako Vam licenca ističe u februaru 2014, održaće se u Banja Luci, sa početkom u 11 časova u prostorijama Panevropskog univerziteta "Aperion", ulica Pere Krece 13 Više informacija na 051/211-212

15.01.2014.

NAJAVA EDUKACIJE I ISPITA ZA TEHNIČKE SERVISE -HOMOLOGACIJA

Pripremna nastava za polaganje ispita za poslove homologacije održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je u utorak 12.11.2013. u 10 časova. Ispit će se održati u našim prostorijama 16.11.2013. u 11 časova Više informacija na 051/211-212

07.10.2013.

NAJAVA EDUKACIJE I ISPITA ZA TEHNIČKE SERVISE -HOMOLOGACIJA

Pripremna nastava za polaganje ispita za poslove homologacije održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je u utorak 10.10.2013. u 10 časova. Ispit će se održati 12.10.2013. u 11 časova Više informacija možete dobiti na 051/211-212

07.10.2013.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

Pripremna nastava za polaganje ispita za kontrolore i šefove na tehničkom pregledu vozila održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je u utorak 22.10.2013. u 10 časova. Više informacija možete dobiti na 051/211-212

03.10.2013.

NAJAVA EDUKACIJE I ISPITA ZA TEHNIČKE SERVISE - HOMOLOGACIJA

Pripremna nastava za polaganje ispita za poslove homologacije održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je u utorak 03.09.2013. u 10 časova. Ispit će se održati 06.09.2013. u 10 časova Više informacija možete dobiti na 051/211-212

03.07.2013.

NAJAVA EDUKACIJE ZA ŠEFOVE I KONTROLORE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

Pripremna nastava za polaganje ispita za kontrolore i šefove na tehničkom pregledu vozila održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je u utorak 16.07.2013. u 10 časova. Više informacija možete dobiti na 051/211-212

03.07.2013.

NAJAVA EDUKACIJE I ISPITA ZA TEHNIČKE SERVISE -HOMOLOGACIJA

Pripremna nastava za polaganje ispita za poslove homologacije održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je u srijedu 03.07.2013. u 10 časova i traje tri dana. Ispit će se održati 06.07.2013. Više informacija možete dobiti na 051/211-212

16.05.2013.

NAJAVA EDUKACIJE ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHIČKOM PREGLEDU

Pripremna nastava za polaganje ispita za kontrolore i šefove na tehničkom pregledu vozila održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je u ponedeljak 20.05.2013. u 10 časova. Više informacija možete dobiti na 051/211-212.

16.05.2013.

NAJAVA EDUKACIJE ZA TEHNIČKE SERVIS - HOMOLOGACIJA

Pripremna nastava za polaganje ispita za kontrolore i šefove na tehničkom pregledu vozila održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je 03.04.2013. u 10 časova. Više informacija možete dobiti na 051/211-212. Više na: HOMOLOGACIJA

29.03.2013.

NAJAVA ISPITA ZA LICENCE ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA

U Banja Luci sa početkom u 11 časova u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". 06.04.2013.sa početkom u 11 časova održaće se ispit za kandidate tehničkih servisa za homologaciju za relicenciranje i nove kandidate . Više na : HOMOLOGACIJA

29.03.2013.

NAJAVA EDUKACIJE KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA

Pripremna nastava za polaganje ispita za kontrolore i šefove na tehničkom pregledu vozila održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je u utorak 26.03.2013. u 10 časova. Više informacija možete dobiti na 051/211-212

05.03.2013.

NAJAVA ISPITA ZA OBNOVU LICENCE ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA

16. 02.2013. U Banja Luci sa početkom u 11 časova u prostorijama Panevropskog univerziteta "Apeiron"(sala br. 3) i 17.02.2013. u Sarajevu sa početkom u 11 časova u prostorijama "Fakulteta za saobraćaj i komunikacije". Više na :

HOMOLOGACIJA

NAJAVA VIII CIKLUSA EDUKACIJE ZA TEHNIČKE SERVISE -HOMOLOGACIJA

Pripremna nastava za polaganje ispita za licencu u oblasti homologacije vozila će se održati u Mostaru, u prostorijama „LOGOS CENTRA “ Edukacija će početi 14.02.2013. godine u 10,00 časova, a predviđeno je da traje dva dana. Više na:

HOMOLOGACIJA

11.02.2013.

NAJAVA EDUKACIJE KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA

Pripremna nastava za polaganje ispita za kontrolore i šefove na tehničkom pregledu vozila održaće se u Banja Luci, u prostorijama "EIB INTERNATIONALE". Početak nastave je u utorak 22.01.2013. u 10 časova. Više informacija možete dobiti na sljedeći broj telefona: 051/211-212

15. januar 2013.

NAJAVA EDUKACIJE I ISPITA ZA TEHNIČKE SERVISE -HOMOLOGACIJA (VII CIKLUS)

Pripremna nastava za polaganje ispita za licencu u oblasti homologacije vozila će se održati u Banja Luci, u prostorijama „EIB Internationale“ Edukacija će početi 05.12.2012. godine u 10,00 časova, a predviđeno je da traje dva dana. Više na:

HOMOLOGACIJA

19. novembar 2012 .

PRIPREMNA NASTAVA KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

Pozivaju se svi kandidati i zainteresovani za obuku šefova i kontrolora na tehničkom pregledu da je početak nastave u četvrtak 22.11.2012. od 10 časova. Više na : 051/211-212 Davor Marčeta

17. septembar 2012 .

NAJAVA PRIPREMNE NASTAVE KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

U toku je formiranje grupe za obuku kontrolora i šefova tehničkog pregleda. Svi zaniteresovani neka se jave na naše telefone. Kontakt osoba je Davor Marčeta. Početak pripremne nastave je utorak 25.09.2012. od 9 h.

17. septembar 2012 .

ISPIT VI CIKLUS OBUKE ZA HOMOLOGACIJU - TEHNIČKI SERVISI

U prostorijama EIB INTERNATIONALE a.d. , Skendera Kulenovića 14, Banja Luka, 06.08. 2012. sa početkom u 10 časova održaće se ispit VI -og ciklusa obuke za homologaciju - tehnički servisi.

Više na : 051/211-212 Boško Borojević

21. juli 2012 .

NAJAVA VI CIKLUSA OBUKE ZA HOMOLOGACIJU - TEHNIČKI SERVISI

Pripremna nastava za polaganje ispita za licencu u oblasti homologacije vozila će se održati u Mostaru, u prostorijama Visoke škole „Logos centar“ Bišće polje bb. Edukacija će početi 27.07.2012. godine u 10,00 časova, a predviđeno je da traje dva dana

21. juli 2012 .

NAJAVA PRIPREMNE NASTAVE KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

U toku je formiranje grupe za obuku kontrolora i šefova tehničkog pregleda. Svi zaniteresovani neka se jave na naše telefone. Kontakt osoba je Davor Marčeta.POČETAK PRIPREMNE NASTAVE JE 20.06.2012.

19. juni 2012 .

NAJAVA PRIPREMNE NASTAVE KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

U toku je formiranje grupe za obuku kontrolora i šefova tehničkog pregleda. Svi zaniteresovani neka se jave na naše telefone. Kontakt osoba je Davor Marčeta.POČETAK PRIPREMNE NASTAVE JE 21.05.2012.

11. maj 2012 .

NAJAVA PRIPREMNE NASTAVE KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

U toku je formiranje grupe za obuku kontrolora i šefova tehničkog pregleda. Svi zaniteresovani neka se jave na naše telefone. Kontakt osoba je Davor Marčeta.POČETAK PRIPREMNE NASTAVE JE 22.02.2012

08. februar 2012 .

OBAVJEŠTENJE TEHNIČKIM SERVISIMA ZA HOMOLOGACIJU O V CIKLUSU EDUKACIJE

Vise o novom ciklusu edukacije možete pročitati u dokumentu OBAVJEŠTENJE, a prateća dokumentacija je postavljena u dijelu sajta HOMOLOGACIJA

23. januar 2012.

NAJAVA PRIPREMNE NASTAVE KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

U toku je formiranje grupe za obuku kontrolora i šefova tehničkog pregleda. Svi zaniteresovani neka se jave na naše telefone. Kontakt osoba je Davor Marčeta.POČETAK PRIPREMNE NASTAVE JE 20.12.2011.

02. decembar 2011

PRIPREMNA NASTAVA KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

Pripremna nastava za kontrolore i šefove tehničkog pregleda počinje 22.11. 2011 . u 10 časova u prostorijam EIB INTERNATIONALE a.d. Skendera Kulenovića 14, Banja luka. Kontakt osoba je Davor Marčeta.

10.oktobar 2011.

NAJAVA PRIPREMNE NASTAVE KANDIDATA ZA KONTROLORE I ŠEFOVE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

U toku je formiranje grupe za obuku kontrolora i šefova tehničkog pregleda. Svi zaniteresovani neka se jave na naše telefone. Kontakt osoba je Davor Marčeta.POČETAK PRIPREMNE NASTAVE JE 21.06.2011

10.OKTOBAR 2011.

NAJAVA PRIPREMNE NASTAVE KANDIDATA ZA KONTROLORE I VODITELJE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

U toku je formiranje grupe za obuku kontrolora i voditelja tehničkog pregleda. Svi zaniteresovani neka se jave na naše telefone. Kontakt osoba je Davor Marčeta.POČETAK PRIPREMNE NASTAVE JE 21.06.2011.

02. juni 2011

NAJAVA PRIPREMNE NASTAVE KANDIDATA ZA KONTROLORE I VODITELJE NA TEHNIČKOM PREGLEDU

U toku je formiranje grupe za obuku kontrolora i voditelja tehničkog pregleda. Svi zaniteresovani neka se jave na naše telefone. Kontakt osoba je Davor Marčeta.

POČETAK JE 18.04.2011.

11. April 2011.

 

OBAVJEŠTENJE O ISPITU TEH. SERVISA- HOMOLOGACIJA - 09.04..2011. BANJA LUKA

Više informacija na linku ispod:

OBAVJEŠTENJE

OBRAZAC PRIJAVE

08. April 2011.

POZIV TEHNIČKIM SERVISIMA - III CIKLUS EDUKACIJE - 01 - 03. 04. 2011. Š. BRIJEG

Preliminarno izabrani tehnički servisi prijavljuju kandidate za kompletan tim, a ovlašćeni tehnički servisi mogu prijaviti pojedinačno kandidate, ukoliko žele imati i dodatne
kadrove na raspolaganju. Plan obuke je u sekciji homologacija. DETALJNIJE

23. Mart 2011

OBAVJEŠTENJE O OBUCI NOVIH TEH. SERVISA- HOMOLOGACIJA - 24-26.01.2011. Š. BRIJEG

Obuka se odnosi na nove tehničke servise i tehničke servise koji su pozitivno prošli žalbeni proces na prethodnom javnom pozivu.

18. Januar 2011.

POZIV NA SEMINAR - OVLAŠTENI UVOZNICI -HOMOLOGACIJA - 27.01.20111, Š. BRIJEG

Seminar će se održati 27.01.2011. godine u Hotelu „Park“ Široki Brijeg, ulica Ante Starčevića br. 4,
u periodu od 10,30-16,00 časova. POZIV .

18. Januar 2011.

POZIV NA SEMINAR-TEHNIČKI SERVISI -HOMOLOLOGACIJA- 23.01.2011, Š.BRIJEG

Seminar će se održati 23.01.2011. godine u Hotelu „Park“ Široki Brijeg, ulica Ante Starčevića br. 4,
u periodu od 13,00-17,00 časova. POZIV

18. Januar 2011

OBAVJEŠTENJE O PRIPREMNOJ NASTAVI ZA KONTROLORE I VODITELJE NA STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Novi ciklus pripremne nastave za kontrolore i voditelje na stanicama za tehnički pregled vozila, u organizaciji EIB Internationale - CMV, počinje u ponedeljak 24. januara 2011. godine. Uvodno predavanje će biti održano u prostorijama EIB Internationale - CMV, Skendera Kulenovića br. 14 u Banja Luci sa početkom u 9 časova.

Prijave možete pronaći u sekciji download ili dobiti putem e-maila dmarceta@eib-cmv.com. Više informacija na telefone 051/ 211-212 i 212-563.

OBAVJEŠTENJE O NOVOM OGLASU ZA DODATNI PRELIMINARNI IZBOR TEHNIČKIH SERVISA KOJI ĆE VRŠITI HOMOLOGACIJU VOZILA, DIJELOVA UREĐAJA I OPREME VOZILA

U Javnim glasilima BiH (Glasu Srpske 06.01.2011, a Dnevni avaz i Dnevni list 07.01.2011) objavljen je, odnosno biće objavljen oglas za dodatni preliminarni izbor tehničkih servisa koji će vršiti homologaciju vozila, dijelova uređaja i opreme vozila. Tekst oglas koji je, odnosno biće objavljen, možete preuzeti ovdje

NOVI OGLAS

Procedura za izbor tehničkog servisa bliže pojašnjava sam proces. Samu proceduru možete preuzeti ovdje

PROCEDURA

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O OGRANIČENJU UVOZA PUTNIČKIH AUTOMOBILA, TERETNIH VOZILA I AUTOMOBILSKIH GUMA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ograničenju uvoza putničkih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma. ODLUKA

30.Decembar 2010

OBAVJEŠTENJE O PRIPREMNOJ NASTAVI ZA KONTROLORE I VODITELJE NA STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Novi ciklus pripremne nastave za kontrolore i voditelje na stanicama za tehnički pregled vozila, u organizaciji EIB -a, počinje u ponedeljak 15. novembra 2010. godine.

2.Novembar 2010.

POZIV NA ISPIT - HOMOLOGACIJA VOZILA BANJA LUKA, 28.09.2010. UNIVERZITET "APERION" i 29.09.2010. SARAJEVO, HOTEL "RADON PLAZA".

Pozivaju se svi kandidati za polaganje ispita za homologaciju vozila sa TS na ispit koji će se održati na gore navedenim lokacijama sa početkom u 10 časova. SLIKA PUT DO APEIRONA

24.Septembar 2010.

POZIV NA OBUKU - HOMOLOGACIJA VOZILA - OVLAŠTENI PREDSTAVNICI UVOZNIKA

Pozivaju se svi ovlašteni predstavnici uvoznika da svoje kandidate prijave za obuku koja će se održati od 20-21.09. u Mrakovici na Kozari,, hotel Monument. Više informacija, program obuke i prijavnica na linku ispod: HOMOLOGACIJA

13.Septembar 2010.

POZIV NA OBUKU - HOMOLOGACIJA VOZILA - TEHNIČKI SERVISI

Pozivaju se svi tehnički servisi da svoje kandidate prijave za obuku koja će se održati od 13-17.09. u Tesliću, hotel Kardial. Više informacija, program obuke i prijavnica na linku ispod: HOMOLOGACIJA

U ŠTAMPI JE NOVA ZBIRKA PROPISA - TEHNIČKI PREGLEDI, HOMOLOGACIJA I CERTIFIKACIJA VOZILA

Cijena nove zbirke je 30KM +PDV. Više informacija na na linku NARUDŽBENICA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST- KONZORCIJUM , PREZENTACIJA SOFTVERA ZA INFORMACIONI SISTEM HOMOLOGACIJE VOZILA

Tekst saopštenja možete preuzeti sa ovoga linka: SAOPSTENJE ZA JAVNOST

Novi katalog CMV 2/2010

U prodaji se nalazi novi broj Kataloga cijena motornih vozila 2/2010 po cijeni od 75 KM + PDV. Katalog broji 54500 tipova i modela.

NARUDŽBENICA

P.J Centar za motorna vozila-obuka za voditelje i kontrolore

Novi ciklus pripremne nastave za kontrolore i voditelje na stanicama za tehnički pregled vozila, u organizaciji EIB INTERNATIONALE - Centar za motorna vozila, počinje u ponedeljak 31. maja 2010 godine. Uvodno predavanje će biti održano u prostorijama Centra u ulici Skendera Kulenovića 14 u Banjoj Luci od 9 časova.

Prijavu možete skinuti sa našeg sajta u sekciji download ili dobiti putem e-maila. Više informacija na telefone 051/211-212 i 051/212-563

Kontakt osobe: Davor Marčeta, Borislav Bajić

EIB INTERNATIONALE-jednodnevni seminar za voditelje i kontrolore u Brčko Distriktu

U prostorijama preduzeća "Braco i Sinovi", dana 09.05.2010. od 10h do 16h časova održan je jednodnevni stručni seminar za kontrolore i voditelje tehničkog pregleda u Brčko Distriktu. Seminar je bio posvećen temama o motornim vozilima i njihovim sistemima.

EIB INTERNATIONALE je ovlašćen za stručno osposobljavanje i periodične provjere znanja kontrolora i drugih lica koja rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda. Ovlašćenje proizilazi iz Ugovora o međusobnim pravima i obavezama iz osnova obavljanja poslova koji se odnose na rad stanica tehničkih pregleda vozila zaključenog između Vlade Brčko Distrikta i Stručne institucije čiji smo član.

P.J Centar za motorna vozila-obuka za voditelje i kontrolore

Od 19-21.04.2010 počinje obuka za voditelje i kontrolere. Svi zainteresovani kandidati neka se jave na 051/211-212. Radi popunjavanja prijave i dodatnih pojašnjenja. Prijavu možete skinuti i u download sekciji.

Kontakt osoba: Davor

P.J Centar za motorna vozila-termin polaganja ispita za voditelje i kontrolore

Obavještavaju se svi kandidati za polaganje ispita za kontrolora ili voditelja tehničkog pregleda da je termin polaganja ispita srijeda, 24.02. 2010. god. u 11 časova na Mašinskom fakultetu u Banja Luci.

Kandidatima srećno na ispitu!

P.J Centar za motorna vozila - Prezentacija -

U Banja Luci - Vijećnica Banskog dvora, petak, 19.02.2010. od 11 časova održaće se:

- Promocija novih Testova za polaganje vozačkih ispita

- Prezentacija CD verzije

- Prezentacija Programa za obuku vozača u auto školama

- Prezentacija modela "crne kutije" za kontrolu u obuci vozača i polaganje ispita

Svim zainteresovanim gostima- ulaz slobodan.

EIB INTERNATIONALE - Novi katalog cijena motornih vozila 1/2010

Izašao je novi broj KATALOGA CIJENA MOTORNIH VOZILA 1/2010. Katalog broji 53500 tipova i modela. Sve narudžbe za novi broj kataloga primamo putem maila, preko narudzbenice ili putem telefona 051/211-212.

Novi broj je obogaćen sa novim modelima i tipovima, a cijena kataloga ostala je ista 75 KM + PDV i troškovi poštarine ako se naručuje pouzećem.

P.J Centar za motorna vozila - Novi termin obuke za kontrolore i voditelje stanica tehničkog pregleda

Obuka kontrolora i voditelje predviđena je za 08-10. februar 2010. Raspored predavanja kandidati će dobiti prvi dan.Početak obuke je u 9 časova. Prijavu možete skinuti i iz sekcije download, pa je popunjenu profaksati na broj 051/211-212, potrebno je priložiti i :

1. Fotokopiju lične karte(ovjerenu);

2. Fotografiju (formata kao za lična dokumenta)

3. Fotokopiju diplome o završenoj školi (ovjerenu)

4. Priznanicu o uplati troškova.

Sve dodatne informacije o obuci kandidata možete dobiti svakim radnim danom od 8h do 16h na telefon 051/211-212. Kontakt osoba: Davor Marčeta.

O TERMINU POLAGANJA KANDIDATI ĆE BITI OBAVJEŠTENI TELEFONOM I OBAVJEST ĆE BITI ISTAKNUTA NA INTERNET SAJT EIB INTERNATIONALE.

EIB INTERNATIONALE - Novi katalog cijena motornih vozila 1/2010

U pripremi je i novi broj KATALOGA CIJENA MOTORNIH VOZILA 1/2010. Sve narudzbe za novi broj kataloga primamo putem maila, preko narudzbenice ili putem telefona 051/211-212.

Novi broj je obogaćen sa novim modelima i tipovima, a cijena kataloga ostala je ista 75 KM + PDV i troškovi poštarine ako se naručuje pouzećem.

P.J Centar za motorna vozila-termin polaganja ispita za kontrolore i voditelje

Obavještavaju se svi kandidati za polaganje ispita za kontrolora ili voditelja tehničkog pregleda da je termin polaganja ispita 14.11. 2009. god. u 10 časova na Mašinskom fakultetu u Banja Luci.

Kandidatima srećno na ispitu!

P.J Centar za motorna vozila - Novi termin obuke za kontrolore i voditelje stanica tehničkog pregleda

Obuka kontrolora i voditelje predviđena je za 2-4. novembar 2009. Raspored predavanja kandidati će dobiti prvi dan.Početak obuke je u 9 časova. Uz prijavu koju možete skinuti i iz sekcije download, pa je popunjenu profaksati na broj 051/211-212, potrebno je priložiti i :

1. Fotokopiju lične karte(ovjerenu);

2. Fotografiju (formata kao za lična dokumenta)

3. Fotokopiju diplome o završenoj školi (ovjerenu)

4. Priznanicu o uplati troškova.

Sve dodatne informacije o obuci kandidata možete dobiti svakim radnim danom od 8h do 16h na telefon 051/211-212. Kontakt osoba: Davor Marčeta.

TERMIN ZA POLAGANJE ISPITA JE POMJEREN I NEĆE BITI ODRŽANA U SUBOTU 7.11.2009.

O TERMINU POLAGANJA KANDIDATI ĆE BITI OBAVJEŠTENI TELEFONOM I OBAVJEST ĆE BITI ISTAKNUTA NA INTERNET SAJT EIB INTERNATIONALE.

JAHORINA, 25-26. 09. 2009. "IX MEĐUNARODNO STRUČNO SAVJETOVANJE - TEHNIČKI PREGLEDI 2009"

Na Jahorini u hotelu Bistrica održano je IX Međunarodno stručno savjetovanje - Tehnički pregledi 2009 u organizaciji EIB INTERNATIONALE a.d. - Centra za motorna vozila. Savjetovanje je prije svega bilo posvećeno uvođenju informacionog sistema na stanice tehničkih pregleda u Republici Srpskoj. Gosti i učesnici su imali interesantnu raspravu i sugestije vezano za novouvedeni sistem. Teme dvodnevnog savjetovanja su bile aktuelne i vrlo propraćene od strane gostiju savjetovanja a većina izlagača bila su renomirana imena u svojim zemljama i oblastima koje su njihove teme obrađivale. Knjiga "IX MEĐUNARODNO STRUČNO SAVJETOVANJE - TEHNIČKI PREGLEDI 2009" u izdanju EIB INTERNATIONALE a.d. - Centra za motorna vozila, obuhvata radove izlagača na ovom skupu, i može se naručiti po cjeni od 21, 37 KM + PDV (Ukupno 25 KM). Narudženica se može preuzeti u sekciji download ili direktno popuniti na obrazcu ovog sajta.

P.J Centar za motorna vozila - Novi termin obuke za kontrolore i voditelje stanica tehničkog pregleda

Obuka kontrolora i voditelje predviđena je za 1. oktobar 2009. Raspored predavanja kandidati će dobiti prvi dan. Uz prijavu koju možete skinuti i iz sekcije download, pa je popunjenu profaksati na broj 051/211-212, potrebno je priložiti i :

1. Fotokopiju lične karte(ovjerenu);

2. Fotografiju (formata kao za lična dokumenta)

3. Fotokopiju diplome o završenoj školi (ovjerenu)

4. Priznanicu o uplati troškova.

Sve dodatne informacije o obuci kandidata možete dobiti svakim radnim danom od 8h do 16h na telefon 051/211-212. Kontakt osoba: Davor Marčeta.