Kontrolori i voditelji tehničkih pregleda

Dio smo konzorcijuma koji je nadležan za informacioni sistem, nadzor i obuku za stanice tehničkog pregleda na teritoriji Republike Srpske.

Obuka šefova i kontrolora obavlja se po utvrđenom planu. Troškovi obuke i polaganja ispita za šefova po kandidatu iznose 600,00 KM uvećano za 17 % PDV, a za kontrolore po kandidatu iznose 550,00 KM uvećano za 17 % PDV. Uplata troškova kod NLB Razvojne banke Banja luka na žiro račun broj 562-099-00000149-47. Naš PDV broj je 400966390002. Prijavu kandidata za polaganje ispita možete izvršiti na priloženom obrascu, poštom, faksom ili telefonom, kako bi se blagovremeno izvršile potrebne pripreme i obavještenje polaznika o ostalim detaljima. Uz prijavu kandidata ili prije početka nastave treba izvršiti uplatu troškova i priložiti uplatnicu.
Obrazac prijave za obuku šefova. Preuzmi
Obrazac prijave za obuku kontrolora. Preuzmi
Odštampane i popunjene prijave možete profaksati na naš faks 051/ 211-212 ili poslati na naš e-mail home@eib-cmv.com