Poslovne aktivnosti

Iz široke lepeze naših poslovnih aktivnosti izdvajamo neke po kojima smo prepoznatljivi.
Sinergijom našeg djelovanja stvaramo nove vrijednosti.

Ocjenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom

Akreditovano inspekcijsko tijelo

Razvrstavanje opreme pod pritiskom

Akreditovano inspekcijsko tijelo

Pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom

Akreditovano inspekcijsko tijelo

Ispitivanje sigurnosnih ventila

Akreditovana laboratorija

Ispitivanja bez razaranja

Akreditovana laboratorija

Pokretna oprema pod pritiskom

Akreditovano inspekcijsko tijelo

Tehnički pregled liftova

Akreditovano inspekcijsko tijelo

Vještačenje

mašinske, saobraćajne, medicinske, građevinske, ekonomske i dr.

Stručne obuke

Prevoz opasnih materija (ADR), tahografi

Tahografi

Ovlaštena radionica za analogne i digitalne tahografe, čuvanje podataka i obuke

Zaštita na radu

Pregled sredstava rada, izrada normativnih akata, ispitivanje uslova sredine

Najnovija obavještenja

Sve najnovije informacije u pogledu naših poslovnih aktivnosti.
Detaljnije informacije možete dobiti klikom na ponuđene novosti.

Obavještenje o spajanju društava

Obavještavamo vas da je na osnovu odluka skupština društava koja učestvuju u postupku spajanja uz pripajanje "Zavod za zaštitu na radu" d.o.o. Sarajevo, "Telmont" d.o.o. Banja Luka i "EIB Internationale a.d." Banja Luka, zaključen sljedeći Ugovor o spajanju uz pripajanje :

Obavještenje je objavljeno na dan 28.11.2022. godine

Više u tome u ugovoru...

Najava edukacije za ADR vozače

Edukacija za novu grupu kandidata počinje 25. jula 2024. godine u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u Banja Luci ulica Skendera Kulenovića 14. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona +387 65 925 110 Davor.

Više o tome...

Najava edukacije za ADR vozače

Edukacija za novu grupu kandidata počinje 29. jula 2024. godine u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u Banja Luci ulica Skendera Kulenovića 14. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona +387 65 925 110 Davor.

Više o tome...

Najava edukacije za ADR vozače

Edukacija za novu grupu kandidata počinje 1. avgusta 2024. godine u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u Banja Luci ulica Skendera Kulenovića 14. Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona +387 65 925 110 Davor.

Više o tome...

ORGANIZACIJA

Poslovne aktivnosti preduzeća su skoncentrisane u okviru poslovnih jedinica.
Aktivnosti su grupisane po srodnosti djelatnosti koje se obavljaju.

PJ Centar za motorna vozila

Poslovne aktivnosti iz oblasti saobraćaja, homologacije i sertifikacije vozila

PJ Zavod za sudska vještačenja - Forensic center

Vještačenja iz većeg broja oblasti sa dugogodišnjim iskustvom u ovim poslovima

PJ Preving

Prevencija, zaštitne mjere, obuke zaposlenih, laboratorijske i inspekcijske usluge akreditovanih tijela u sklopu poslovne jedinice

PJ Brčko.

Poslovne aktivnosti na teritoriji Brčko Distrikta

Popularnost usluge

Posmatrano u odnosu na ukupno poslovanje ove usluge privlače najveću pažnju naših klijenata

Zaštita na radu

40%

Liftovi

25%

Obuke

15%

Ostale
usluge

20%

Naša preporuka

Izdanje kataloga 1/2022

Najnovije izdanje kataloga je u prodaji. Možete ga poručiti sa dostavom na Vašu adresu.

Revolucionarna novost u zaštiti od požara! Ekskluzivni smo distributeri proizvoda Flamark za BiH.
Zavod za zaštitu na radu d.o.o. PJ Banja Luka iz široke palete svojih usluga izdvaja izradu akta o procjeni rizika.
Inspekcijsko tijelo P.J. "Preving" akreditovano je za vršenje inspekcije opreme na linijama tehničkog pregleda u Republici Srpskoj.

Vizija

Globalna prisutnost preduzeća u oblastima poslovanja. Prepoznatljivost naših brendova i usluga.

Misija

Biti prepoznatljiv po kvalitetu usluge i profesionalnim kompetencijama.

Odgovornost prema korisniku usluga/kupcu. Odgovornost zaposlenih prema preduzećima u kojima su zaposleni. Odgovornost preduzeća prema zaposlenima i široj okolini u kojoj posluju.

"Prepoznatljivost po kvalitetu i kompetencijama. Odgovornost prema poslu,preduzeću i okruženju".

Nagrade

Priznanje BH BUSINESS AWARDS 2012 godišnja nagrada za poslovne rezultate

Naši poslovni partneri

Sa velikim zadovoljstvom sarađujemo sa brojnim poslovnim partnerima

  • <

Imate li pitanja?

Na sva vaša pitanja spremni smo da vam odgovorimo svakim radnim danom od 8 do 16 časova 00 387 51 211 212