O nama

AD “EIB Internationale” je privatno preduzeće sa sjedištem u Banjoj Luci, ulica Skendera Kulenovića br. 14, Republika Srpska, BiH. U okviru preduzeća djeluju poslovne jedinice:

MOTO

"BITI LIDER U SVOJIM OBLASTIMA POSLOVANJA"

EIB

CENTAR ZA MOTORNA VOZILA

EIB

ZAVOD ZA SUDSKA VJEŠTAČENJA

EIB

PREVING

a.d.

EIB

BRČKO

Poslovni podaci

Detaljnije informacije o matičnom preduzeću i poslovnim jedinicama

EIB INTERNATIONALE A.D.

SKENDERA KULENOVIĆA 14
78000 BANJA LUKA

EIB INTERNATIONALE a.d. je matična firma koja objedinjuje aktivnosti poslovanja svih poslovnih jedinica a ujedno obavlja aktivnosti koje su samo na nivo matične organizacije.

EIB INTERNATIONALE
P.J. CENTAR ZA MOTORNA VOZILA

SKENDERA KULENOVIĆA 14
78000 BANJA LUKA

Poslovna jednica "Centar za motorna vozila" svoje poslovanje zasniva u oblasti saobraćaja i to tehnički pregledi, stručne obuke (ADR, tahografi). Članica smo konzorcijuma nadležne institucije za tehničke preglede u Republici Srpskoj. U sklopu Centra za motorna vozila posluje i ovlaštena radionica za digitalne i analogne tahografe koja se bavi pregledom i verifikacijom tahografa kao i njihovim servisiranjem .

EIB INTERNATIONALE P.J. ZAVOD ZA SUDSKA VJEŠTAČENJA-FORENZIC CENTER

SKENDERA KULENOVIĆA 14
78000 BANJA LUKA

EIB INTERNATIONALE P.J. FORENSIC CENTER - ZAVOD ZA SUDSKA VJEŠTAČENJA bavi se poslovima iz oblasti vještačenja. Širok krug naših sardnika omogućava nam davanje usluga u procesu vještačenja u sledećim oblastima:SAOBRAĆAJ, MAŠINSTVO, EKONOMIJA, GRAĐEVINA, MEDICINA

EIB INTERNATIONALE P.J. PREVING

SKENDERA KULENOVIĆA 14,
78000 BANJA LUKA

Osnovna djelatnost PJ "Preving" je zaštita na radu. Pored toga obavlja i druge srodne inženjerske djelatnosti u okviru svojih organizacionih cjelina.U okviru PJ “Preving” posluje akreditovano Inspekcijsko tijelo (ISO/IEC 17020) i Laboratorija "SU PPP" (ISO/IEC 17025). Odjeljenje ZNR se bavi zaštitom na radu i poslovima obuke radnika i izrade dokumenata i pregleda sredstava rada, kao i uslova radne sredine.