EIB INTERNATIONALE a.d. je privatno preduzeće sa sjedištem u Banja Luci. Djeluje kao složeni poslovni i organizacioni sistem.

Poslovna jedinica "Centar za motorna vozila"

Stanice za tehnički pregled vozila, stručne obuke i tahografi

Poslovna jedinica "Zavod za sudska vještačenja-Forenzic center"

Poslovi vještačenja u oblastima saobraćaja,mašinstva, građevinarstva, ekonomije i medicine

Poslovna jedinica "Preving"

Inspekcijska mjerne opreme na stanicama tehničkog pregleda u RS

Poslovne aktivnosti

Iz široke lepeze naših poslovnih aktivnosti izdvajamo neke po kojima smo prepoznatljivi.
Sinergijom našeg djelovanja stvaramo nove vrijednosti.

Tehnički pregled liftova

Akreditovano inspekcijsko tijelo

Tehnički pregled i ocjena usaglašenosti liftova

Akreditovano inspekcijsko tijelo

Vještačenje

Poslovi vještačenja mašinske, saobraćajne, medicinske, građevinske, ekonomske i drugih struka

Stručne obuke

Prevoz opasnih materija (ADR), tahografi, šef i kontrolor na STP

Tahografi

Ovlaštena radionica za analogne i digitalne tahografe, čuvanje podataka i obuke

Inspekcija STP

Inspekcija i verifikacija opreme na stanicama tehničkog pregleda u Republici Srpskoj

Izdavaštvo

Štampanje publikacija i knjiga iz oblasti saobraćaja i mašinstva.

FLAMARK proizvodi

Vatrogasni proizvodi različitih pakovanja i namjene.

Najnovija obavještenja

Sve najnovije informacije u pogledu naših poslovnih aktivnosti.
Detaljnije informacije možete dobiti klikom na ponuđene novosti.

Obavještenje - novi broj kataloga

Izašao je novi broj Kataloga cijena motornih vozila 1/2022. U ovom izdanju urađena je revizija tipova i dodati su novi, tako da katalog broji 60000 tipova i modela. Katalog cijena motornih vozila 1/2022 - CIJENA 100 KM + PDV. Svi zainteresovani mogu katalog naručiti putem našeg telefona 051/211-212, kao i putem e-mail adrese katalog@eib-cmv.com.

Više o tome...

Najava edukacije za ADR vozače

Edukacija počinje 14.11.2022. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 7.15 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

Više o tome...

Najava edukacije za ADR vozače

Edukacija počinje 17.11.2022. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 7.15 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

Više o tome...

Najava edukacije za ADR vozače

Edukacija počinje 22.11.2022. u prostorijama "EIB INTERNATIONALE", u ulici Skendera Kulenovića 14. u 7.15 časova. Sve dodatne informacije možete dobiti na mobilni telefon 065/925-110.

Više o tome...