Preduzeće se bavi servisom uređaja i opreme na linijama tehničkog pregleda vozila

Specijalna ponuda - presvlačenje valjaka!

Usljed trenja sa površinom pneumatika, prvi sloj valjaka se postepeno troši. Da bi se povratile propisane karakteristike valjaka neophodno je taj prvi sloj ponovo nanijeti. Za više informacija o cijeni i terminima našeg dolaska molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona O51/371-921.