Institucija za obrazovanje odraslih

Ustanova obavlja djelatnost formalnog obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja i druge djelatnosti u vezi sa osnovnom djelatnosti.
Osnovni ciljevi rada Ustanove su:

  • osposobljavanje za zapošljavanje odraslih lica koji nemaju formalno obrazovanje,
  • omogućavanje daljeg obrazovanja i obuke odnosno mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i kontinuiranog stručnog usavršavanja tokom cijelog radnog vijeka,
  • omogućavanje obrazovanja i sticanje znanja i vještina koje odgovaraju ličnim sposobnostima, afinitetima i životnom dobu pojedinca.
Ustanova obrazovanje zasniva na načelima:
  • cjeloživotnog učenja,
  • racionalnog korištenja obrazovnih mogućnosti, teritorijalne blizine i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uslovima, u skladu sa njihovim sposobnostima,
  • slobode i autonomije pri izboru načina, sadržaja, oblika, sredstva i metoda obrazovanja,
  • uvažavanje različitosti i uključivanja lica sa posebnim potrebama,
  • stručne i moralne odgovornosti andragoških radnika,
  • garancije kvaliteta obrazovne ponude i
  • poštovanja ličnosti i dostojanstva svakog učesnika u obrazovanju odraslih.
Ustanova organizuje i izvodi formalno obrazovanje odraslih i neformalno obrazovanje pružajući jednake uslove svima, poštujući ljudska prava, bez diskriminacije bilo kojeg lica po osnovu rase, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog porijekla, životne dobi, pola, seksualne orijentacije, bračnog ili roditeljskog statusa, invalidnosti ili bilo kojeg fizičkog hendikepa, civilnog statusa ili državljanstva, izvora prihoda, te materijalnog statusa.

Business theme

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority

View

Business theme

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority

View

Business theme

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority

View

Business theme

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority

View

Business theme

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority

View

Business theme

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority

View

Business theme

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority

View

Business theme

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority

View