Djelatnosti

Grupa u ponudi ima široku lepezu usluga i proizvoda prevashodno orjentisanih na saobraćaj i zaštitu na radu

Poslovne aktivnosti

Iz široke lepeze naših poslovnih aktivnosti izdvajamo neke po kojima smo prepoznatljivi.
Sinergijom našeg djelovanja stvaramo nove vrijednosti.

Homologacija vozila

Nosilac konzorcijuma za poslove homologacije vozila u BiH

Sertifikovanje vozila

Članica konzorcijuma za poslove sertifikovanje vozila

Vještačenje

Poslovi vještačenja mašinske, saobraćajne, medicinske, građevinske, ekonomske i drugih struka

Stručne obuke

Prevoz opasnih materija (ADR), tahografi, šef i kontrolor na stanicama tehničkih pregleda

Tahografi

Ovlaštena radionica za analogne i digitalne tahografe, čuvanje podataka i obuke

Zaštita na radu

Pregled sredstava rada, izrada normativnih akata, ispitivanje uslova sredine