INSPEKCIJSKO TIJELO PJ "PREVING" Odjeljenje "Oprema pod pritiskom".

„EIB Internationale” AD PJ “Preving” Banja Luka je imenovano tijelo za razvrstavanje opreme pod pritiskom, koja je u upotrebi ili se prvi put stavlja u upotrebu, prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

S obzirom na opasnost po zdravlje i bezbjednost ljudi oprema pod pritiskom razvrstava se na dva stepena opasnosti, niski i visoki. Razvrstavanje opreme pod pritiskom vrši se na osnovu vrste opreme pod pritiskom, grupe fluida, radnih i projektnih karakteristika.

Zahtjev za razvrstavanje opreme pod pritiskom preuzmite ovdje.

Telefon Inspekcijskog tijela: 051/965-420
Lica za kontakt:
Ljubomir Livopoljac
e-mail: ljlivopoljac@eib-cmv.com
Telefon: 065/304-588