PJ "Zavod za sudska vještačenja - Forenzic center"

Bavi se poslovima iz oblasti vještačenja. Širok krug naših saradnika omogućava nam davanje usluga u procesu vještačenja u sledećim oblastima:
  • Saobraćaj
  • Mašinstvo
  • Ekonomija
  • Građevina
  • Medicina
  • Elektrotehnika
Za sve usluge u pogledu procesa vještačenja obratite nam se svakim radnim danom od 8 do 16 časova ili putem e-maila zavod@eib-cmv.com