Novi katalog CMV 1/2019
U prodaji se nalazi novi broj Kataloga cijena motornih vozila po cijeni od 75 KM + PDV. U katalogu je urađena revizija modela i tipova, i zajedno sa novim broji 60000 tipova i modela

 

Zbirka propisa
Zbirka propisa - Tehnički pregledi, homologacija, certifikacija, tahografi je kolekcija zakonskih propisa koji su primjenjivi na oblast tehničkih pregleda, homologacije, certfikacije vozila i tahografa. Cijena zbirke je 30 KM + PDV. Ovo je preporučena literatura na svakoj liniji tehničkog pregleda u Republici Srpskoj.

 

Identifikacija automobila II
Identifikacija automobila II od autra Spase Kelečevića je odlična knjiga - priručnik za sve one koji se susreću sa problematikom identifikacije automobila. Cijena knjige je 40 KM + PDV.

 

IX Međunarodno stručno savjetovanje tehnički pregledi 2009 - Jahorina
U prodaji se nalazi knjiga sa radovima autora koji su izlagali na međunarodnom stručnom savjetovanju "Tehnički pregledi 2009" održanom na Jahorini u hotelu Bistrica, u septembru 2009. Cijena knjige je 25 KM sa uračunatim PDV.
Testovi za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita
U prodaji se nalaze Testovi za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita (A, B, C, D, B+E, C+E, D+E). Cijena jednog štampanog primjerka je 40 KM sa uračunatim PDV.

 

 

Copyright 2002-2003 All rights reserved   Website Template by FreekTemplates

NAČIN PLAĆANJA:


(troškovi poštarine padaju na račun naručioca)

Prihvatam gore navedenu narudžbu sa unijetim i izabranim podacima. I cijenom pojedinačnog primjerka navedenom na web strani http://www.eib-cmv.com/narudzba.html ispod samog formulara narudžbe.


Broj žiro računa : 562-099-00000149-47

PDV broj: 400966390002

JIB: 4400966390002

 

 

 

 

 

  1. Katalog cijena motornih vozila 2/2015 - CIJENA 75 KM + PDV
  2. Zbirka propisa - tehnički pregledi, homologacija, certifikacija, tahografi - CIJENA 30 KM + PDV
  3. Identifikacija automobila II, Spase Kelečević - CIJENA 40 KM + PDV
  4. IX međunarodno stručno savjetovanje - tehnički pregledi 2009 - Jahorina - CIJENA 25 KM sa uračunatim PDV-om
  5. Testovi za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita, Drago Talijan, Zdravko Šunkić, Srećko Stanković, Ljubiša Ivanovski - CIJENA 40 KM sa uračunatim PDV-om