Narudžba

Naručite bilo koju našu publikaciju. Dovoljno je da popunite obrazac na ovoj stranici

  1. Katalog cijena motornih vozila 1/2022 - CIJENA 100 KM + PDV
  2. Zbirka propisa - tehnički pregledi, homologacija, certifikacija, tahografi - CIJENA 30 KM + PDV
  3. Identifikacija automobila II, Spase Kelečević - CIJENA 40 KM + PDV
  4. IX međunarodno stručno savjetovanje - tehnički pregledi 2009 - Jahorina - CIJENA 25 KM sa uračunatim PDV-om
  5. Testovi za polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita, Drago Talijan, Zdravko Šunkić;, Srećko Stanković, Ljubiša Ivanovski - CIJENA 40 KM sa uračunatim PDV-om
(troškovi poštarine padaju na račun naručioca)

Prihvatam gore navedenu narudžbu sa unijetim i izabranim podacima i cijenom pojedinačnog primjerka navedenom na web strani http://www.eib-cmv.com/narudzba.php ispod samog izbora publikacije.