PJ "Centar za motorna vozila" je glavni nosilac poslovnih aktivnosti u preduzeću "EIB INTERNATIONALE" a.d.

Poslovne aktivnosti

Iz široke lepeze naših poslovnih aktivnosti izdvajamo neke po kojima smo prepoznatljivi.
Sinergijom našeg djelovanja stvaramo nove vrijednosti.

Stručne obuke

Prevoz opasnih materija (ADR), tahografi

Izdavaštvo

Štampanje publikacija i knjiga iz oblasti saobraćaja i mašinstva.

Tahografi

Ovlaštena radionica za analogne i digitalne tahografe, čuvanje podataka i obuke

Oprema na liniji tehničkog pregleda vozila

Prodaja i servis opreme za rad STP