ISPITNA LABORATORIJA "SUPPP" - PJ "PREVING" Odjeljenje "Sigurnosni uređaji".

“EIB Internationale” AD PJ “Preving” Banja Luka je akreditovana i ovlaštena laboratorija za ispitivanje sigurnosnih uređaja za zaštitu od previsokog pritiska (ventili sigurnosti) sa oprugom ili sa tegom, radi određivanja operativnih karakteristika - pritisak početka otvaranja i pritisak zatvaranja.

Ispitivanje ventila sigurnosti vršimo u skladu sa obimom akreditacije a prema stanardima:
• BAS EN 14129:2014 t.7.6,
• BAS EN ISO 4126-1/A2:2020 t.7.2.


Sigurnosni uređaji moraju se održavati prema uputstvima proizvođača i tehničkim specifikacijama.

Na osnovu Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe Republike Srpske zakonska obaveza je izvršiti ispitivanje ventila sigurnosti najmanje jedanput godišnje.

Nakon završenog ispitivanja na ventil sigurnosti se postavlja plomba sa žigom laboratorije i izdaje se Izveštaj o ispitivanju.
Sva ispitivanja sprovode iskusni i obučeni ispitivači.
Zahtjev za ispitivanje sigurnosnih ventila preuzmite ovdje.

Telefon Laboratorije: 051/965-420
Lica za kontakt:
Ljubomir Livopoljac
e-mail: ljlivopoljac@eib-cmv.com
Telefon: 065/304-588