FLAMARK proizvodi

"EIB INTERNATIONALE" a.d. je ovlašteni distributer u BiH za vatrogasne proizvode kompanije "FLAMARK"

MABO

Automatski uređaj za zaštitu od požara A,B i C klase u zatvorenim prostorima.

Cijena sa PDV-om: 136,50 KM

FLAMAUTO

Automatski uređaj za zaštitu od požara A, B, C i F klase u zatvorenim prostorima.

Cijena sa PDV-om: 175,50 KM

MAB

Ručna granata za gašenje požara klase A, B i C i električnih uređaja niskog napona.

Cijena sa PDV-om: 97,50 KM

FIRE DELETE SPRAY

Vatrogasni sprej za gašenje požara klase A, B i F i električnih uređaja niskog napona.

Cijena sa PDV-om: 25,00 KM

MAR 1

Tekućina za miješanje s vodom za gašenje požara klase A,B,C i F.

Cijena za litar sa PDV-om: 13,65 KM

MAR 2

Tekućina za miješanje sa vodom za gašenje požara klase A (šumski požari).

Cijena za litar sa PDV-om: 12,68 KM