Novi katalog CMV 1/2019

U prodaji se nalazi novi broj Kataloga cijena motornih vozila po cijeni od 75 KM + PDV. U katalogu je urađena revizija modela i tipova, i zajedno sa novim broji 60000 tipova i modela

NARUDŽBENICA

Copyright 2002-2003 All rights reserved   Website Template by FreekTemplates
HOMOLOGACIJA

Često postavljena pitanja (FAQ): Sva pitanja možete postaviti na homologacija@eib-cmv.com. Pitanje i odgovor biće objavljeni na sledećoj strani:

XII CIKLUS OBUKE - TEHNICKI SERVISI

FAQ (ČESTO POSTAVLJANA PITANJA):

NACRTI DOKUMENATA

PLAN OSPOSOBLJAVANJA KADROVA - HOMOLOGACIJA VOZILA

PRIJAVA KANDIDATA ZA OBUKU ZA PROVOĐENJE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA

DIJAGRAM PROCESA HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA

DIJAGRAM PROCESA HOMOLOGACIJE POJEDINAČNOG VOZILA

POZIV ZA OVLAŠĆENE UVOZNIKE VOZILA - EDUKACIJA

PROGRAM OBUKE - ZA STRUČNE OSOBE OVLAŠTENIH UVOZNIKA VOZILA(Novo)

PRIJAVA KANDIDATA ZA OBUKU KADROVA OVLAŠĆENIH UVOZNIKA VOZILA

OBAVJEŠTENJE O ISPITU ZA TEHNIČKE SERVISE* NOVO 08.04.2011.

OBRAZAC PRIJAVE KANDIDATA ZA POLAGANJE ISPITA - TEHNIČKI SERVIS *08.04.2011

OGLEDNA PITANJA - TEHNIČKI SERVISI (SETOVI PITANJA 1-7)

OGLEDNA PITANJA - TEHNIČKI SERVISI (SET PITANJA 8)

OGLEDNA PITANJA - TEHNIČKI SERVISI (SET PITANJA 9)

LINK ZA INTERAKTIVNE TESTOVE (Prvo se registrujte pa onda dobijate testove-)*

POZIV ZA UČESNIKE STRUČNOG SKUPA "HOMOLOGACIJA VOZILA 2010"

SERVISNE INFORMACIJE I PROGRAM STRUČNOG SKUPA "HOMOLOGACIJA VOZILA 2010"

PREZENTACIJE SA STRUČNOG SKUPA "HOMOLOGACIJA VOZILA 2010" - SARAJEVO

SLUŽBENI GLASNIK BIH - 089/10 - HOMOLOGACIJA

SPISAK TEHNIČKIH SERVISA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA POJEDINAČNE HOMOLOGACIJE VOZILA - novo * 05.09.2018.

PODSJETNIK ZA PROCES HOMOLOGACIJE - novo *6.01.2011

PROCEDURA IDENTIFIKACIJE VOZILA - novo

SPISAK OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA VOZILA - novo od *11.12.2018.

PRILOZI PROCEDURE IDENTIFIKACIJE VOZILA

CARINSKO POSTUPANJE KOD UVOZA VOZILA KOJA PODLIJEŽU HOMOLOGACIJI I UVOZU UPOTREBLJAVANIH VANJSKIH PNEUMATSKIH GUMA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OGRANIČENJU UVOZA PUTNIČKIH AUTOMOBILA, TERETNIH VOZILA I AUTOMOBILSKIH GUMA

OBUKA - TEHNIČKI SERVISI

SLUŽBENI GLASNIK BIH - 041/08 - PRAVILNIK O HOMOLOGACIJI

POZIV ZA TEHNIČKE SERVISE (III)- EDUKACIJA - NOVO

PROGRAM OBUKE - ZA PROVOĐENJE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA -NOVO

ODLUKA O POSEBNIM VRSTAMA UVOZA NA KOJE SE NEODNOSI HOMOLOGACIJA

POJAŠNJENJE - MAŠINE ZA ŠUMARSTVO

POJAŠNJENJE - MAŠINE ZA ZEMLJANE RADOVE

OBAVJEŠTENJE - IV CIKLUS EDUKACIJE ZA TEHNIČKE SERVIS

PRIJAVA ZA OBUKU - IV CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

PRIJAVA ZA ISPIT - IV CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

PROGRAM OBUKE - IV CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

OBAVJEŠTENJE - V CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

PRIJAVA ZA OBUKU - V CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

PRIJAVA ZA ISPIT - V CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

PROGRAM OBUKE - V CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

POSLOVNO INFORMISANJE - TEHNIČKI SERVISI - 08.02.2012.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAJNIŽIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA U PROCESU HOMOLOGACIJE IZ SLUŽBENOG GLASNIKA BIH - 009/12 - KOČNI SISTEM,...

POZIV NA SASTANAK - HOMOLOGACIJA - OVLAŠĆENI UVOZNICI 31.05.2012.

POZIV NA SASTANAK - HOMOLOGACIJA - TEHNIČKI SERVISI 31.05.2012.

OBAVJEŠTENJE - VI CIKLUS OBUKA ZA HOMOLOGACIJU - TEHNIČKI SERVISI

PRIJAVA ZA OBUKU - VI CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

PRIJAVA ZA ISPIT - VI CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

PROGRAM OBUKE - VI CIKLUS - TEHNIČKI SERVISI

OBAVJEŠTENJE - ISPIT ZA OBNOVU LICENCE ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINACNIH VOZILA - 15.11.2012

PRIJAVA ZA ISPIT - RELICENCIRANJE HOMOLOGACIJA 2012 -15.11.2012

OBAVJEŠTENJE - TEHNIČKIM SERVISIMA ZA VII CIKLUS EDUKACIJE - HOMOLOGACIJA -27.11.2012.

PROGRAM OBUKE - VII CIKLUS EDUKACIJE HOMOLOGACIJA -27.11.2012.

PRIJAVA ZA OBUKU VII CIKLUS HOMOLOGACIJA-27.11.2012.

PRIJAVA ZA ISPIT - VII CIKLUS HOMOLOGACIJA - 27.11.2012.

OBAVJEŠTENJE - TEHNIČKIM SERVISIMA ZA VIII CIKLUS EDUKACIJE - HOMOLOGACIJA - 11.02.2013

PRIJAVA ZA OBUKU HOMOLOGACIJA - 11.02.2013

PROGRAM OBUKE -VIII CIKLUSA EDUKACIJE HOMOLOGACIJE - 11.02.2013

OBAVJEŠTENJE - ISPIT ZA OBNOVU LICENCE ZA KONTROLORA TEHNIČKOG PREGLEDA. - 11.02.2013.

PRIJAVA ZA ISPIT - NOVI KANDIDAT -11.02.2013.

PRIJAVA ZA ISPIT - RELICENCIRANJE - 11.02.2013.

PRIJAVA ZA OBUKU HOMOLOGACIJA - 29.03.2013.

OBAVJEŠTENJE - TEHNIČKIM SERVISIMA ZA EDUKACIJU - HOMOLOGACIJA - 29.03.2013.

PROGRAM OBUKE - HOMOLOGACIJA -29.03.2013.

OBAVJEŠTENJE ZA ISPIT - HOMOLOGACIJA - 29.03.2013.

PRIJAVA ZA ISPIT HOMOLOGACIJA-RELICENCIRANJE - 29.03.2013.

PRIJAVA ZA ISPIT HOMOLOGACIJA - NOVI KANDIDATI - 29.03.2013.

OBAVJEŠTENJE - TEHNIČKIM SERVISIMA - EDUKACIJA ZA HOMOLOGACIJU - 06.11.2013.

PROGRAM OBUKE - HOMOLOGACIJA - 06.11.2013.

PRIJAVA ZA OBUKU - HOMOLOGACIJA - 06.11.2013.

PRIJAVA ZA ISPIT - HOMOLOGACIJA - 06.11.2013.

OBAVJEŠTENJE -TEHNIČKIM SERVISIMA -ISPIT ZA OBNOVU LICENCE ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA - 15.01.2014.

PRIJAVA ZA OBUKU- HOMOLOGACIJA - 15.01.2014.

PRIJAVA ZA ISPIT - HOMOLOGACIJU - 15.01.2014.

OBAVJEŠTENJE - OBUKA I ISPIT ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA - 21.01.2014

PROGRAM OBUKE - HOMOLOGACIJA - 21.01.2014.

PRIJAVA ZA OBUKU - HOMOLOGACIJA - 21.01.2014.

PRIJAVA ZA ISPIT - HOMOLOGACIJA - 21.01.2014.

OBAVJEŠTENJE - OBUKA I ISPIT ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA - 26.03.2014

PROGRAM OBUKE - HOMOLOGACIJA - 26.03.2014.

PRIJAVA ZA OBUKU - HOMOLOGACIJA - 26.03.2014.

PRIJAVA ZA ISPIT - HOMOLOGACIJA - 26.03.2014.

OBAVJEŠTENJE - OBUKA I ISPIT ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA -16.04.2014

OBAVJEŠTENJE - OBUKA I ISPIT ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA - 12.09.2014.

PROGRAM OBUKE - HOMOLOGACIJA - 12.09.2014.

PRIJAVA ZA OBUKU - HOMOLOGACIJA -12.09.2014.

PRIJAVA ZA ISPIT - HOMOLOGACIJA - 12.09.2014.

OBAVJEŠTENJE - ISPIT ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA -OBNOVA LICENCE

PRIJAVA ZA ISPIT ZA RELICENCIRANJE - POSLOVI POJEDINAČNE HOMOLOGACIJE VOZILA

LOKACIJA APEIRON -BANJA LUKA

LOKACIJA FAKULTET - SARAJEVO

LOKACIJA LOGOS - MOSTAR

OBAVJEŠTENJE - OBUKA I ISPIT ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA - 21.11.2014.

PROGRAM OBUKE - HOMOLOGACIJA - 21.11.2014.

PRIJAVA ZA OBUKU - HOMOLOGACIJA - 21.11.2014.

PRIJAVA ZA ISPIT - HOMOLOGACIJA - 21.11.2014.

OBAVJEŠTENJE - OBUKA I ISPIT ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA - 04.04.2014.

PROGRAM OBUKE - HOMOLOGACIJA - 04.04.2014.

PRIJAVA ZA OBUKU - HOMOLOGACIJA - 04.04.2014.

PRIJAVA ZA ISPIT - HOMOLOGACIJA - 04.04.2014.

OBAVJEŠTENJE - OBUKA ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA - 08.06.2015.

PROGRAM OBUKE - HOMOLOGACIJA - 08.06.2015.

PRIJAVA ZA OBUKA - HOMOLOGACIJA - 08.06.2015.

PRIJAVA ZA ISPIT HOMOLOGACIJA - 08.06.2015.

OBAVJEŠTENJE - ISPIT ZA OBNOVU LICENCE ZA HOMOLOGACIJU POJEDINAČNIH VOZILA -08.06.2015.

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRODUŽENJE LICENCE ZA HOMOLOGACIJU POJEDINAČNIH VOZILA - 08.06.2015.

OBAVJEŠTENJE - OBUKA ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINIAČNIH VOZILA - 24.09.2015.

OBAVJEŠTAVANJE - ISPIT ZA LICENCU ZA POSLOVE POJEDINAČNE HOMOLOGACIJE VOZILA - 24.09.2015.

PROGRAM OBUKE - HOMOLOGACIJA - 24.09.2015.

PRIJAVA ZA OBUKU - HOMOLOGACIJA - 24.09.2015.

PRIJAVA ZA ISPIT HOMOLOGACIJA - 24.09.2015.

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRODUŽENJE LICENCE - 24.09.2015.

OBAVJEŠTENJE - OBUKA ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA- 08.12.2015.

PROGRAM OBUKE XVII CIKLUS - 08.12.2015.

PRIJAVA ZA ISPIT HOMOLOGACIJA - 08.12.2015.

PRIJAVA ZA OBUKU XVII CIKLUSA - 08.12.2015.

OBAVJEŠTENJE - OBNOVA LICENCI - 22.12.2015.

PRIJAVA ZA OBNOVU LICENCE - 22.12.2015.

LOKACIJA APEIRON -BANJA LUKA

OBAVJEŠTENJE - OBNOVA LICENCI - 11.05.2016.

PRIJAVA ZA OBNOVU LICENCE - 11.05.2016.

OBAVJEŠTENJE-OBUKA ZA POSLOVE HOMOLOGACIJE POJEDINAČNIH VOZILA - 23.07.2016.

PROGRAM OBUKE XXIX CIKLUS - 23.07.2016.

PRIJAVA ZA OBUKU-HOMOLOGACIJA

PRIJAVA ZA ISPIT - HOMOLOGACIJA

OBAVJEŠTENJE - ISPIT ZA OBNOVU LICENCI - 15.09.2016.

PRIJAVA ISPITA ZA RELICENCIRANJE-15.09.2016.

LOKACIJA APERION

LOKACIJA LOGOS

LOKACIJA FAKULTET

OBAVJEŠTENJE - OBUKA 23.11.2016.

OBAVJEŠTENJE - OBNOVA LICENCI - 23.11.2016

OBAVJEŠTENJE - OBNOVA LICENCI-26.12.2016.

PRIJAVA ISPITA ZA RELICENCIRANJE - 26.12.2016.

OBAVJEŠTENJE - OBUKA 15.02.2017.

PROGRAM OBUKE - 15.02.2017.

PRIJAVA ZA OBUKU-HOMOLOGACIJA 15.02.2017.

PRIJAVA ZA ISPIT-HOMOLOGACIJA 15.02.2017.

OBAVJEŠTENJE - OBNOVA LICENCI - 09.03.2017.

PRIJAVA ZA ISPIT - RELICENCIRANJE - 09.03.2017.

OBAVJEŠTENJE - OBNOVA LICENCI - 26.05.2017.

PRIJAVA ZA ISPIT - RELICENCIRANJE - 26.05.2017.

OBAVJEŠTENJE-OBNOVA LICENCI-21.07.2017

PRIJAVA ZA ISPIT-RELICENCIRANJE - 21.07.2017.

OBAVJEŠTENJE - OBNOVA LICENCI - 05.03.2018.

PRIJAVA ZA OBUKU HOMOLOGACIJA -05.03.2018.

PRIJAVA ZA POLOAGANJE ISPITA ZA OBNOVU LICENCE -05.03.2018.