Liftovi

Tehnički pregled i ocjena usaglašenosti liftova

EIB INTERNATIONALE A.D. PJ “PREVING” BANJA LUKA INSPEKCIJSKO TIJELO ODJELJENJE LIFTOVI I POKRETNE PLATFORME „EIB Internationale“ a.d. Banja Luka je akreditovano i imenovano tijelo od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske za:
  • obavljanje tehničkih pregleda liftova,
  • redovnih tehničkih pregleda liftova,
  • vanrednih tehničkih pregleda liftova,
  • provjera ispunjavanja zahtjeva za poboljšanje postojećih liftova.
  • obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti liftova:
  • inspekcija liftova prije upotrebe: završna inspekcija i pojedinačna verifikacija

U cilju unapređenja sigurnosti korisnika, Pravilnikom o projektovanju, izradi i održavanju liftova (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 68/15, 50/16 i 94/17) definisani su zahtjevi za nove liftove, zahtjevi za poboljšanje sigurnosti postojećih liftova, kao i zahtjevi za liftove prilikom rekonstrukcije ili adaptacije objekata. Za postupanje prema odredbama ovog pravilnika odgovoran je vlasnik lifta! Redovni tehnički pregled lifta obavlja se najmanje jednom godišnje. Vanredni tehnički pregled lifta sprovodi se u slučaju nastalih osnovnih promjena na liftu ili stavljanju lifta u upotrebu nakon nezgode. Vlasnik lifta dužan je da angažuje imenovano tijelo za tehnički pregled lifta, koje će potvrditi ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom.


Zahtjev za tehničku kontrolu lifta preuzmite ovdje ovdje.

Lice za kontakt:
Danijel Stanišić, dipl.inž.maš.
e-mail: dstanisic@eib-cmv.com
telefon: 066/675-715
Sva dodatna pitanja i sve aktuelnosti u vezi pregleda liftova možete saznati na našoj stranici i u razgovoru sa kontakt osobom.