ISPITNA LABORATORIJA "SUPPP" - PJ "PREVING" Odjeljenje "NDT".

Ispitivanje materijala bez razaranja (IBR) (engl. Non-destructive testing - NDT) predstavlja skup metoda za utvrđivanja osobina kvaliteta i usaglašenosti metalnih proizvoda, poluproizvoda, osnovnog materijala i zavarenih spojeva sa zahtjevima tehničkih specifikacija i standarda, a da pri tome ispitivani proizvod i materijal ne budu oštećeni.

Pored kontrolisanja u fazi proizvodnje i montaže metalnih proizvoda i poluproizvoda, NDT metode nalaze široku primjenu na opremi u eksploataciji, u svrhu procjene trenutnog stanja i oštećenja opreme, praćenje mehanizama oštećenja i donošenje procjene o preostalom vijeku opreme.

„EIB Internationale” AD PJ “Preving” Banja Luka je od strane Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine (BATA) akreditovan kao ispitna laboratorija za provođenje ispitivanja bez razaranja, prema BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Laboratorija je opremljena najmodernijim uređajima i stručnim licima sertifikovanim u skladu sa BAS EN ISO 9712, a metode se izvode na terenu i/ili u laboratoriji.

Akreditacija obuhvata sljedeće vrste ispitivanja:
  • ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – ispitivanje penetrantima,
  • ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – ultrazvučno ispitivanje,
  • ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – vizuelno ispitivanje,
  • ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – ispitivanje magnetnim česticama,
  • ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – radiografsko ispitivanje,
  • ispitivanje bez razaranja – mjerenje debljine, od (1 do 200) mm.
Kontaktirajte nas i naši stručnjaci će Vam pomoći i dati savjet u vezi ispitivanja bez razaranja!


Lica za kontakt:
Ljubomir Livopoljac
e-mail: ljlivopoljac@eib-cmv.com
Telefon: 065/304-588

Stojan Zelenika
e-mail: szelenika@eib-cmv.com
Telefon: 066/004-677