Ispitivanje vozila

EIB INTERNATIONALE a.d. PJ Centar za motorna vozila je članica Konzorcijuma za ispitivanje vozila

PJ Centar za motorna vozila je članica Konzorcija za sertifikaciju vozila a na temelju ovlaštenja Ministarstva komunikacija i transporta BiH kao administrativno tijelo provodi administrativne i tehničke poslove iz oblasti sertifikacije vozila. Sam pregled i ispitivanje vozila i dijelova tih vozila koji su bitni za sigurnost saobraćaja, se obavlja putem ovlaštenih ispitnih tijela (tehničkih servisa) raspoređenih na cijeloj teritoriji BiH. Ispituju se vozila koja se proizvode pojedinačno ili u maloj seriji; vozila na kojima se obavlja prepravka ili zamjena serijskog dijela, sklopa ili uređaja ne serijskim dijelom, pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja; vozila za koja nisu poznati tehnički podaci potrebni za tehnički pregled i registraciju vozila; te sklopovi i uređaji koji su namijenjeni za ugradnju u vozila, a bitni su za sigurnost i ekološku podobnost vozila u saobraćaju.
Više o sertifikaciji/ispitivanju vozila možete da saznate na internet stranici Centra-motor d.o.o. Široki Brijeg koja je nosilac Konzorcijuma za poslove sertifikacije vozila.