Novi katolog CMV 1/2019

U prodaji se nalazi novi broj Kataloga cijena motornih vozila po cijeni od 75 KM + PDV. U katalogu je urađena revizija modela i tipova, i zajedno sa novim broji 60000 tipova i modela

NARUDŽBENICA

Copyright 2002-2003 All rights reserved   Website Template by FreekTemplates

 

SERTIFIKOVANJE

Na ovoj strani možete pronaći informacije vezano za sertifkaciju vozila, kao i prezentacije sa skupa održanog u Mostaru 06-09. 10. 2011 u Hotelu "ERO" koje su prezentovane ispred EIB INTERNATIONALE a.d.

PREZENTACIJE - ZAPAKOVANE

ATP SPORAZUM - ENGLESKI JEZIK

ATP SPORAZUM - ĆIRILICA

ATP SPORAZUM - LATINICA

ADR SPORAZUM - LINK ENGLESKA VERZIJA - ZVANICNA ADR 2011

ADR SPORAZUM - LINK ĆIRILIČNA VERZIJA - U PRIPREMI

ADR SPORAZUM - LINK LATINIČNA VERZIJA

Slike sa skupa održanog u Mostaru 06-09.10. 2011.