Zaštita na radu

Odjeljenje ZNR P.J. Preving

P.J. PREVING je ovlaštena organizacija za pružanje stručnih usluga iz oblasti zaštite na radu i obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite od požara. P.J. PREVING obavlja poslove periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, obučavanju i stručnom osposobljavanju radnika za rukovanje sredstvima rada, kao i izradi elaborata o stanju zaštite na radu u privrednim društvima sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka i unapređenja zaštite na radu, zatim izradi analiza o utvrđivanju radnih mjesta sa posebnim uslovima rada, izradi opštih akata iz oblasti zaštite na radu i dr. Zaposleni su visokostručni radnici sa dugogodišnjim radnim iskustvom i to diplomirani inženjeri različitih stručnih profila. Posjedujemo svu potrebnu mjernu opremu i instrumente za obavljanje različitih vrsta ispitivanja i mjerenja, vlastite metodologije rada temeljene na važećim domaćim zakonskim i tehničkim propisima kao i standardima i normativima Evropske unije iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja radnika. Naše iskustvo, praćenje naučnih, stručnih i tehničkih dostignuća, te multidisciplinarni pristup garancija su da će svaki posao biti kvalitetno i uspješno obavljen.