Edukacija

A.D. EIB INTERNATIONALE se pored drugih poslovnih aktivnosti bavi i edukacijom kadrova iz oblasti saobraćaja. U okviru P.J. Preving vršimo obuke zaposlenih za bezbjedan rad i zaštitu od požara, kao i za rukovaoce viljuškarem i drugim radnim sredstvima.

IRU akademija

EIB INTERNATIONALE - Centar za motorna vozila je akreditovani trening ctar IRU Akademije.

Saznaj više

Šefovi i voditelji TP

Nadležni smo za nadzor i obuku za stanice tehničkog pregleda na teritoriji Republike Srpske.

Saznaj više

ADR obuka vozača

U saradnji sa MUP-om Republike Srpske organizator smo obuke za vozače opasnih materija (ADR).

Saznaj više

Raznolik i opsežan spektar kurseva iz nekoliko oblasti pruža mogućnost obuke po različitim kursevima koje EIB INTERNATIONALE organizuje.
Neki od kurseva su rađeni u saradnji sa IRU ACADEMY. Registrovani smo trening centar IRU ACADEMY i vršimo obuku po njihovim programima.
Pored ove vrste obuka vršimo obuku za šefove i kontrolore na stanicama tehničkih pregleda.
U saradnji sa MUP-om Republike Srpske radimo obuku vozača za prevoz opasnih materija - ADR.

Zaštita na radu

Obuke radnika za siguran rad i zaštitu na radu.

Saznaj više

Zaštita od požara

Obuka radnika za zaštitu od požara

Saznaj više

Specijalizovane obuke

Vršimo specijalizovane obuke (rukovalac viljuškarem i dr.).

Saznaj više