ADR

Centar za motorna vozila je u saradnji sa MUP-om Republike Srpske organizator obuke za vozače opasnih materija (ADR).

Više informacija o samoj obuci, cijenama i načinu polaganja možete dobiti putem telefona. 065/925-110. Kontakt osoba: Davor Marčeta dipl. inž. saob.
Obrazac za obuku vozača za ADR. Preuzmi
Odštampane i popunjene prijave možete profaksati na naš faks 051/211-212 ili poslati na naš e-mail dmarceta@eib-cmv.com